De Rijksmuseum Paint Sample Database

De Rijksmuseum Paint Sample Database

Conservering, restauratie en onderzoek zijn de belangrijkste taken van het Rijksmuseum. Het museum heeft veel expertise op dit gebied en de onderzoeksafdeling verzamelde in de loop der jaren dan ook heel veel onderzoeks gegevens. Dat begon als papieren archief, bestaande uit handgeschreven documenten en analoge foto’s. Meer recent, bouwde het museum ook digitale archieven op. Maar wat tot nu toe ontbrak was een goed hulpmiddel, of toepassing, die al die gegevens op een gebruiksvriendelijke manier opslaat en die gebruikers in staat stelt om relevante onderzoek gegevens te vinden en met elkaar te vergelijken.

Vijf jaar geleden begon het Rijksmuseum met een groot project om de onderzoeks archieven te digitaliseren en digitaal toegankelijk te maken. Wat volgde was een lange periode van veel discussie over de werkwijze van de verschillende onderzoekers en hoe onderzoeks gegevens te standaardiseren. Het Rijksmuseum heeft toen ook uitgebreid gekeken naar verschillende tools en besefte al snel dat het deze tools ontbrak aan belangrijke kenmerken, te duur waren of moeilijk in gebruik. Het museum wist tenslotte uit ervaring dat het personeel geen applicatie zou gebruiken dat een overvloed aan informatie en opties zou bieden in een scherm of een systeem dat niet visueel aantrekkelijk is.

Het belang van gebruiksvriendelijke “gereedschappen” leerde het museum “per ongeluk” toen de door ons gebouwde Rijksmuseum website werd gelanceerd. De website werd namelijk niet alleen meteen veel gebruikt door het grote publiek, maar ook door het personeel van het museum zelf om de eigen collectie te bekijken. Daardoor realiseerde zij zich des te meer hoe behulpzaam goed ontworpen digitale middelen kunnen zijn. Deze tools zorgen ervoor dat ze hun dagelijkse taken eenvoudiger en met meer plezier kunnen uitvoeren.

Het Rijksmuseum besloot om ook voor dit project met ons in zee te gaan, tof! Met gebruik making van de Scrum project methodiek hebben we een web applicatie gebouwd, in minder dan drie maanden. Door de eindgebruikers vanaf het begin bij het besluitvormingsproces te betrekken, zorgde het team ervoor dat alle belangrijke functies die de onderzoekers nodig achten in de applicatie werden opgenomen. 

Daarmee had het project direct vanaf het begin de volledige steun van de achterban. Roelf-Jan wist een zeer complex data model tot de essentie terug te brengen en zette een een super gebruiksvriendelijke interface neer, op basis van de stijl van de Rijks website. Mark knutselde een back-end met C# Web Api, Entity Framework en complexe Adlib koppelingen in elkaar. Guus knoopte de front-end en back-end aan elkaar met behulp van AngularJS en Thijs ontfermde zich over het team als Scrummaster.

Eind december presenteerden we de applicatie aan de stakelholders bij het Rijksmuseum en ze waren erg onder de indruk van wat we met het team in korte tijd hebben weten neer te zetten. De applicatie zal aan het begin van 2014 worden uitgerold binnen de organisatie. De volgende stap is om een eenvoudig en toegankelijk collectie informatie platform te creëren. Het uiteindelijke doel is om alle relevante onderzoeksgegevens op de website van het Rijksmuseum te publiceren. Het museum is er immers stellig van overtuigd dat de collectie voor iedereen beschikbaar moet zijn. Daar zijn wij het helemaal mee eens!