Een krachtige OpenSocial portal en CMS voor Universiteit Twente

Een krachtige OpenSocial portal en CMS voor Universiteit Twente

De Universiteit Twente kwam in 2009 naar Q42 met een pitch. Daarin stond dat de UT meer dan 1,5 miljoen documenten online had staan die door een redactie van meer dan 1000 personen op verschillende locaties werd onderhouden. Ons werd gevraagd een nieuw systeem te verzinnen waarbij het beheren van content nog steeds door diezelfde decentrale redactie gedaan kon worden. Daarbij moest wel de vindbaarheid, structuur en consistentie van de content verbeterd worden. Eindgebruikers zouden die content op een “iGoogle-achtige” manier moeten kunnen consumeren.

We wonnen de opdracht. Wij stelden voor om twee stukken software te leveren: een implementatie van een OpenSocial portal en een CMS oplossing op basis van de Xopus XML editor .

De portal is gebaseerd op de Apache Shindig OpenSocial Container. Shindig is een open-source spinoff van de oorspronkelijke software waarmee Google iGoogle gebouwd heeft en wordt o.a. gebruikt door LinkedIn, Hyves en Ning. OpenSocial is de eveneens door Google ontwikkelde XML standaard voor sociale gadgets.

Voor het CMS is een beheeromgeving gemaakt waarin de Xopus editor is geïntegreerd. Het CMS maakt gebruik van de MarkLogic XML database om razendsnel te kunnen zoeken door miljoenen documenten op basis vanXQuery .

In dit artikel lichten we de achtergronden van de twee componenten toe en bespreken we toekomstmogelijkheden.

Open-source technieken als basis

Na wat tijd te hebben besteed aan het onderzoeken van verschillende portal oplossingen kwamen we op het open-source platform Shindig. We vroegen ons echter af of deze wel stabiel genoeg was om in gebruik te nemen bij een grote klant. Toevallig brachten we in diezelfde tijd een bezoekje aan de Google I/O 2009 conferentie, waarbij we enkele Google werknemers aan de tand konden voelen die aan de wieg van Shindig hebben gestaan. Al met al bevestigde dat onze keuze.

Op deze Shindig portal wordt content gepubliceerd in de vorm van gadgets. Dankzij de OpenSocial integratie hebben studenten van Universiteit Twente de mogelijkheid om, naast interne informatie, ook externe gadgets op te nemen. Bovendien kunnen gebruikers dankzij een Single Sign-On(SSO) integratie ook gepersonaliseerde content toevoegen. Zo kan er informatie worden opgevraagd uit de interne systemen van de UT, zoals lesroosters en cijfers. We zien de portal dan ook als een geweldig startpunt voor studenten en andere eindgebruikers.

Een vriendelijk CMS met een vriendelijke editor

Dochterbedrijf Xopus nam de taak van het bouwen van het CMS op zich en is blij dat het koppelen van een XML editor met een XML database een goede keuze geweest is. Het CMS maakt gebruik van de XML database MarkLogic, die out-of-the-box zeer krachtige zoekfunctionaliteit biedt. Via XQuery worden zoekresultaten met volledige verfijningsopties binnen milliseconden geleverd.

Het voordeel van Xopus en MarkLogic samen is dat het mogelijk wordt om slimmere, beter gestructureerde, en herbruikbare content te schrijven waar snel doorheen kan worden gezocht.

De meer dan 1000 redacteurs bij de UT waren gewend aan een eenvoudig publicatieproces, namelijk een directe koppeling vanuit MS Word. Dit bleek echter lastig te koppelen aan structuur: het herbruiken en vertalen van informatie betekende vaak simpelweg duplicatie. Gelukkig biedt de Xopus editor een manier om deze diepe en complexe gestructureerde content te kunnen schrijven en beheren op een vriendelijke manier. En als extra leuk toppertje is het CMS zelf ook een gadget in de portal, waardoor geauthenticeerde redacteurs direct vanaf de gadget kunnen starten met invoer of beheer.

Kansen voor Universiteit Twente

Na zo’n lang traject te hebben doorlopen is het niet vreemd dat we allerlei ideeën in onze collectieve hoofden hebben ronddwalen over de volgende stap. We hebben daar een aantal van verzameld en hieronder toegelicht.

Mogelijkheden voor universiteiten op het sociale web

Het bouwen van een OpenSocial portal was pas het begin. Dit wordt pas echt leuk als via dit platform mensen op basis van relevantie met elkaar kunnen communiceren — sociale netwerkfuncties dus. En dat kan nog een stuk verder gaan dan de sowieso al nuttige, gepersonaliseerde content die nu wordt aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan het tonen van gemiddelde cijfers van de door jou gevolgde vakken. Of beter: stel dat je voor het vak ‘functioneel programmeren’ helaas een dikke onvoldoende hebt gehaald. De gadget die je het treurige feit laat zien, toont je eronder suggesties van medestudenten die je bijles willen geven. Doorklikken en je bent in contact.

Attention management en open authenticatie

Eén van de discussies die momenteel leeft op het gebied van sociale netwerken en het delen van data is die van attention management. Namelijk: wie wil er zoveel data bijhouden op allerlei verschillende sociale netwerken? Misschien wil een student wel alles vanuit iGoogle of een ander platform doen. Daartoe hebben we al de eerste stappen gemaakt door de portal te baseren op OpenSocial, wat betekent dat content makkelijk op andere OpenSocial portals kan worden gebruikt. Een echte stap vooruit voor de user experience is het bieden van integratie in je universiteit vanaf andere plekken.

Deze visie wordt mogelijk gemaakt door een techniek als OAuth te gebruiken als authenticatie, waardoor mogelijk in de toekomst gevoelige content van de UT, zoals cijfers en roosters, toch beschikbaar kan worden gemaakt op andere portals.

Drie technische universiteiten, één gedeelde ervaring?

Over de universiteitsgrenzen heen zien we ook een aantal samenwerkingsverbanden ontstaan. UT werkt al veel samen met de andere Nederlandse technische universiteiten, collectief 3TU genoemd. Het ligt dus voor de hand dat het volgen van vakken bij meerdere universiteiten geen probleem is voor een portal die data op een veilige manier kan onttrekken vanaf verschillende plekken. Of misschien wil je ook wel eens onder de mensen komen. Dan weet je wanneer die leuke faculteitsfeesten van de andere universiteiten precies zijn. Allemaal vanaf één plek. Ook de internationale samenwerking volgens dit soort methodieken begint vorm te krijgen met de zogeheten open research .

Dit is pas het begin

Kortom, wij zijn enthousiast. En dit is pas het begin! Het leuke is dat de UT developers hard aan de slag zijn gegaan met het bouwen van gadgets. Daarbovenop verwachten wij een enorme groei van gadgets door studenten zoals wij ze nooit bedacht hadden kunnen hebben.

We staan momenteel in de startblokken voor een gelijksoortige oplossing als Proof of Concept voor de TU Delft. Hiermee zal de uitwisseling van informatie en gadgets tussen deze universiteiten zeer laagdrempelig worden.

Op 1 maart is het platform gelanceerd voor studenten. Op dit moment is het nog een pilot, maar bij een positief oordeel zal hetzelfde systeem ontsloten worden voor alle doelgroepen van de UT en verdiept worden met meer databronnen. Zelf zien hoe het werkt? Ga naar http://my.utwente.nl .