Nieuw schooljaar, nieuwe software!

Nieuw schooljaar, nieuwe software!

Iedereen heeft wel een paar docenten uit hun middelbare schoolperiode die je nog goed voor te geest kan halen, omdat ze stof heel goed konden overbrengen, heel excentriek waren of om een andere reden opvielen.

Blink maakt digitale lesmethodes die zó tof zijn, dat de leerlingen ze hopelijk ook nog later herinneren. Dat doen ze nu zo’n acht jaar, waarvan twee jaar met ons, Q42, als technisch partner. Onze taak was een nieuw platform neer te zetten dat Blink de flexibiliteit en tools geeft om de digitale mogelijkheden veel beter te benutten en hun lesmethodes uniek te maken. Vorig schooljaar lanceerde de nieuwe omgevingen voor docenten en leerlingen voor het primair onderwijs. Dit jaar kreeg het voortgezet onderwijs nieuwe lesomgevingen.

Nieuwe lesomgevingen? Ik bedoel natuurlijk de webapps waar docenten les in geven en leerlingen hun werk in doen. En dat voor de drie methodes die Blink op dit moment heeft voor het voortgezet onderwijs: PLOT26 (Nederlands), Wired (Engels) en SAGA (Geschiedenis).

De docentomgeving bevat alles wat de docent nodig heeft om les te geven: het voorbereiden en geven van de les zelf, het inplannen van huiswerk, het nakijken van de werk etc. De leerlingomgeving is er voor de leerling om de opdrachten te maken en natuurlijk om keihard te leren voor een proefwerk.

Onder de motorkap is er weinig veranderd. Vergeleken met de stack die we vorig jaar beschreven, hebben we Reflux ingeruild voor Redux. Verder gebruiken we JWT’s in plaats van cookies voor login sessies. Leerlingen in het voortgezet onderwijs maken regelmatig opdrachten in groepjes en het gebruik van JWT maakte het gemakkelijk om meerdere users tegelijkertijd in dezelfde browser te laten werken.

Aan het eind van het jaar komt er een einde aan onze intensieve samenwerking met Blink. Ze hebben dit jaar een eigen ontwikkelteam aangenomen en kunnen nu zelf het platform verder doorontwikkelen. We blijven samenwerken aan nieuwe ideeën voor het platform dat we in de afgelopen twee jaar hebben neergezet.