Op tijd erbij

Op tijd erbij

Optijderbij.nl dient 2 doelen: de vroegtijdige signalering van psychische problemen enerzijds en het toetsen van de voortgang gedurende of na psychotherapie anderzijds.

Elke bezoeker van de site kan, geheel vrijblijvend, een standaardvragenlijst invullen, de uitkomst waarvan een voorlopige indicatie vormt voor eventuele psychologische problemen. Naar aanleiding hiervan kan een afspraak gemaakt worden met een therapeut. De mogelijkheid voor de bezoeker om een dergelijke test uit te voeren vanuit de vertrouwende omgeving van zijn/haar eigen woning biedt daarmee een extra, laagdrempelige ingang voor het psychotherapeutische zorgtraject. Wanneer bovendien een cliënt die reeds in therapie is (geweest) vragenlijst nogmaals doorloopt, kan de globale vooruitgang aan de hand van beide momentopnamen worden bepaald.

De vragenlijst die voor dit doel gebruikt wordt bevat enkele honderden vragen m.b.t. uiteenlopende onderwerpen, waaronder depressie, paniekstoornissen en anorexia nervosa. Door een twintigtal ‘voorscreening’ vragen wordt bepaald welke verdere vragen relevant zijn voor de betreffende bezoeker en de vragenlijst wordt overeenkomstig dynamisch opgebouwd.

www.optijderbij.nl