Taalklas

Taalklas

Wat hebben we hier? Ah, Nederlands leren. 225.000 mensen gebruikten daarvoor de nieuwe versie van Taalklas.nl, een interactieve lesmodule voor laagopgeleide allochtone volwassenen.

Het programma wordt ingezet bij buurthuizen en bibliotheken om de doelgroep een basiswoordenschat van de Nederlandse taal bij te brengen. Het concept is bedacht door het trio Stichting Expertisecentrum ETV.nl, het HCO en de Mondriaan Onderwijsgroep.

Ron van Zon maakte het mooie ontwerp en was zo vrij om te fungeren als personage in veel van de foto’s. Q42 deed dus de bouw.