Type ‘System.Runtime.Serialization. TypeLoadExceptionHolder’ is not marked as serializable

Er gaat gelukkig een hoop goed als we bij Q42 software aan het ontwikkelen zijn, maar natuurlijk gaat ook wel eens wat mis. Dat overkwam ook onze backender Jaap.

Hij was bezig met een nieuwe versie van een website en liep tegen een vreemd probleem aan. Iets met binair geformatteerde gegevens en dat dat dan niet helemaal goed gaat bij een nieuwe versie. Gelukkig gevonden voordat het live ging. Dat dan weer wel…

Lees Jaap z’n blogpost!